Logo of फर्मास्यूटिकल  प्रा.ली.

Marketing staff

at फर्मास्यूटिकल प्रा.ली.
Dhangadhi -1
Private
Job Type
Full Time
Total Positions
1
Salary
Negotiable
Apply Before
08 Nov, 2023

Job Description

Job Vacancy!


औषधिको थोक बिक्रेता का लागि तपसिल अनुसारका कर्मचारी तुरुन्त आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुक ब्यक्तिले यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


१.Store keeper - १ जना

२ Marketing staff-१ जना 


-Marketing को लागि Bike driving license अनिवार्य रूपमा हुन पर्नेछ।

-तलब तथा अन्य सेवा सुविधा कम्पनिको नियम अनुसार तय गरिने छ।

 इच्छुक ब्यक्तिले सम्पर्क गर्नुहोला।Contact If Required

  1. 091-524243
  2. 9814305785


Apply for this job